Geef je startup een groeimarkt met de BeStart Challenge

In april 2019 begint de BeStart Challenge. Hierbij kunnen startups werken aan een bestaande uitdaging op het gebied van duurzaamheid of cleantech in het bedrijfsleven. Je bouwt dan als het ware je startup op samen met en rondom je eerste klant. Handig! Zo weet je zeker dat je een groeimarkt aanboort en dat je een launching customer hebt, die als referent voor je latere klanten kan dienen. Tegelijkertijd krijgt je klant een oplossing die perfect past. Win-win dus.

Hoe gaat de Challenge in zijn werk?

Je kunt je hieronder inschrijven voor een van de twee Challenges die we in 2019 organiseren. Als er een match is, stroom je samen met de andere startups in in het BeStart programma dat loopt van april 2019 tot en met maart 2020. Je doorloopt dan de Think en Check fase, terwijl je nauw samenwerkt met je uitdager: de klant. Door van het begin af aan samen te werken, kun je je product of dienst goed afstemmen op de wensen van je klant. Daardoor is je product sneller klaar voor de markt en kun je beginnen met groeien.

Er is geen maximum aantal deelnemers dat mee kan doen aan een Challenge. De vraagstukken zijn dermate breed dat er een variatie aan oplossingen mogelijk is.

Inschrijven voor de BeStart Challenge

Denk jij een oplossing te hebben voor een van onderstaande Challenges? En wil je met met jouw duurzame startup deelnemen aan het programma van BeStart? Meld je uiterlijk 18 maart aan! De Challenge begint in april 2019 en deelname is kosteloos, dankzij financiering van onze partners.

Heb je eerst nog vragen? Neem contact op met Ronald Wielinga, projectdirecteur van BeStart: ronald@bestart.nl of 06-12 13 88 76. Wil je graag aan het BeStart programma meedoen, zonder aan deze Challenge deel te nemen? Schrijf je dan in via het algemene inschrijfformulier.

Gevels plaatsen

Op zoek naar duurzame oplossingen voor kozijnen in de bouw

Bouwgroep Dijkstra Draisma daagt startups uit om met een innovatieve en duurzame oplossing te komen voor de kozijnen die zij in hun fabriek in gevels aanbrengen. De oplossing mag in de volle breedte worden gezocht, dus het hele kozijn, een onderdeel ervan, het monteren, et cetera.

Meer informatie en inschrijven

Afvalwater en organisch afval

Wie verwerkt ruwe PHA uit afvalwater tot een commercieel eindproduct?

Paques is specialist in het winnen van reststoffen uit organisch afval. In deze Challenge daagt Paques startups uit om één of meer eindproducten te maken van de reststof ruwe PHA die het bedrijf uit organische afvalstromen produceert.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over de BeStart Challenge

Deelnemers aan de BeStart Challenge draaien in hetzelfde programma mee als de startups die meedoen aan het reguliere programma. Daarbij werken zij gedurende de looptijd van het programma nauw samen met de uitdager. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:

  1. Je weet dat er vraag is naar het product dat je ontwikkelt;
  2. Je ontwikkelt je product of dienst in nauwe samenwerking met je klant, zodat je direct de juiste keuzes maakt en snel kunt doorgroeien;
  3. Je hoeft niet op zoek naar je eerste betalende klant.

Richtlijnen Challenge

  1. De Challenge sluit aan op het thema (clean)tech of duurzaamheid;
  2. De Challenge geeft een startup de mogelijkheid om een groeimarkt aan te boren;
  3. De uitdager heeft de intentie om een gezamenlijke pilot op te zetten en werkt daardoor als Launching Customer / partner voor startup;
  4. De uitdager stelt zich beschikbaar tijdens het BeStart programma voor begeleiding / samenwerking met startup;
  5. De samenwerking tussen de uitdager en de startup heeft een schaalbare potentie. De startups krijgt de mogelijkheid om een groeimarkt aan te boren. De Challenge dient dus niet als eenmalige dienstverlening, maar de startup moet na de pilot met het ontwikkelde product kunnen doorgroeien.
  6. Beide partijen blijven eigenaar van hun eigen Intellectueel Eigendom, tenzij onderling anders overeengekomen.