Gevels plaatsen

De inschrijftermijn voor deze challenge is gesloten.

Omschrijving Challenge

Als duurzaam en innovatief bouwbedrijf is Bouwgroep Dijkstra Draisma voortdurend op zoek naar manieren om beter, duurzamer en goedkoper te bouwen. Voor woningcorporaties bouwen ze in hun fabriek complete gevels, inclusief kozijnen, die ze later op locatie aanbrengen. Bij het monteren van de kozijnen, rijst de vraag of dit niet op een slimmere manier kan. Een kozijn is namelijk relatief duur en energetisch gezien het zwakste punt van de gevel. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die de fabriek biedt, is het mogelijk om op een compleet nieuwe manier naar kozijnen te kijken. Hierdoor kan wellicht ook winst worden behaald op het gebied van kosten en duurzaamheid.

Bouwgroep Dijkstra Draisma daagt startups uit om een innovatieve en duurzame oplossing te ontwikkelen voor de kozijnen die zij in hun fabriek in de gevels aanbrengen. De oplossing mag in de volle breedte worden gezocht. Doordat er wordt gewerkt in een geïndustrialiseerde omgeving met robots, machines en andere innovatieve middelen, is er ontzettend veel mogelijk. Er mag een compleet alternatief voor kozijnen worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie al te zien is. Maar het bedrijf staat ook open voor het gebruiken van alternatieve materialen, onderdelen of nieuwe manieren van monteren.

Belangrijke voorwaarden voor deze Challenge: de oplossing moet duurzaam, innovatief en betaalbaar zijn en de primaire functies van het kozijn (licht doorlaten, ventileren, isoleren, sociale functie) moeten behouden blijven.

Over de opdrachtgever

Logo Bouwgroep Dijkstra DraismaBouwgroep Dijkstra Draisma ziet het als haar missie om de bouw compleet te vernieuwen en te verduurzamen. Daarbij kijkt het bedrijf naar de volledige scope van bouwprojecten, oftewel de Total Cost of Ownership. De bouwgroep werkt voor zakelijke een particulieren klanten, waarbij energieneutraal bouwen en wooncomfort centraal staan. Dit doet ze door tijdens het bouwen gebruik te maken van geavanceerde technieken en door voortdurend op zoek te gaan naar innovatieve (deel)oplossingen voor de bouw.

Meer informatie over Bouwgroep Dijkstra Draisma: https://www.bgdd.nl/