Welkom bij het BeStart netwerk

Het BeStart netwerk bestaat uit bedrijven en overheden in de regio die een bijdrage willen leveren aan de circulaire economie. Door de startups in het BeStart programma te introduceren bij de juiste personen in hun netwerk, leveren ze een essentiële bijdrage aan de cleantech markt. Daarnaast krijgen onze netwerkpartners als eerste de kans om een samenwerking aan te gaan met onze startups. Doe je mee? Stuur een mail naar ronald@bestart.nl om je aan te melden!

Friese Ontwikkelings Maatschappij (FOM)

Logo Friese ontwikkelingsmaatschappij FOM

De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) is een investeringsfonds dat financiering verstrekt aan het Friese MKB in de vorm van risicokapitaal. Wij doen dit door het nemen van een aandelenbelang en/of het verstrekken van een achtergestelde lening. Op deze wijze kunnen wij innovaties, groei, export en startups financieren. Met behulp van een financiering van de FOM wordt het eigen vermogen van een onderneming versterkt, waardoor het voor andere financiers aantrekkelijker wordt om ook te financieren. FOM heeft onder andere de voormalige BeStart deelnemers KNN Cellulose en Ecoloro succesvol gefinancierd.

Contact

Sybo Zijlstra Investment Manager zijlstra@fom.frl www.fom.frl

Innofest

LOGO Innofest

Festivals zijn een perfecte proeftuin voor innovatie. Met een eigen infrastructuur en heel veel eindgebruikers vormen ze een meetbare omgeving waar ruimte is voor experiment. Daarom werkt Innofest met tien toonaangevende festivals en biedt deze aan als testplek voor het valideren van innovatieve prototypes. Op die manier helpt het team van Innofest startups beter en efficiënter naar de markt. Innofest-alumni stromen door naar BeStart en daarnaast delen we onze expertise op het gebied van het testen van innovatie en ons netwerk met de startups uit het programma. 

Contact

Anna van Nunen Directeur Innofest info@innofest.co www.innofest.co

Entrepreneur Mentoring Service (EMS)

Logo Entrepreneur Mentoring Service

Entrepreneur Mentoring Service (EMS) begeleidt ondernemers in Friesland die willen groeien door middel van groepsmentoring. We werken met bestaande MKB-ers en met kansrijke startups (voorwaarde dat er al omzet wordt gemaakt in het bedrijf) die een duidelijk uitgesproken groeiwens hebben. Onze groepsmentoring aanpak is gebaseerd op de succesvolle Venture Mentoring System methodiek van MIT in Boston. De ondernemers die voor EMS worden geselecteerd krijgen een groep van twee of drie mentoren toegewezen die het beste aansluiten bij hun behoefte van dat moment. Hier kunnen ze maandelijks mentoringgesprekken mee voeren. De mentoren die met ons werken doen dit op vrijwillige basis en hebben ieder een stevig trackrecord op zak. EMS is er voor de starters en de MKB bedrijven in Friesland en dus ook voor de deelnemers en alumni van Bestart.

Contact

Paula Bijvoets Programma Manager paula@em-service.nl

www.em-service.nl

Sterk Fries Ondernemerschap

Nieuwe innovatieve, schaalbare en impactvolle bedrijven zijn belangrijk voor onze regio. Deze bedrijven dragen bij aan een meer innovatieve regio, meer werkgelegenheid en meer reden voor talent om ook hier in de regio een baan te zoeken. Het is dus belangrijk dat er gezamenlijk wordt ingezet op een klimaat waar deze hoogwaardige startups vaker ontstaan en met name sneller groeien. Het Sterk Fries Ondernemerschap programma heeft het doel om de verschillende partijen binnen het Friese startup ecosysteem te verbinden en gezamenlijk te zorgen dat zowel de kwaliteit als kwantiteit van startups en de kwaliteit van het startup ecosysteem groeit. Wij helpen BeStart graag door naar de DemoDays te komen, mee te denken met de startups en te kijken of we mensen kennen die ze verder kunnen helpen.

Contact

Bertwin Kampman Programma Manager bertwinkampman@ipf.frl sterkfriesondernemerschap.frl

Flinc

Logo Flinc

Flinc is de schakel tussen innovatieve ondernemers en financiering! Wij bieden innovatieve ondernemers in een cruciale fase van hun start en groeiontwikkeling 1-op-1 ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en dan met name financieringsvraagstukken. Dat doen we op een laagdrempelige manier. Wij geven gerichte adviezen om businessplannen verder te professionaliseren, zetten ons uitgebreide netwerk in van passende financiers (van bancair tot crowdfunding en business angels) en brengen ondernemers in contact met experts uit de markt en financiers die naast kapitaal, ook ervaring, expertise en een netwerk kunnen bieden. Net als BeStart is het ons ultieme doel om ervoor te zorgen dat ondernemers hun ambities en groei waar kunnen maken. Wij doen dat door hen te begeleiden naar financiering. Flinc is onderdeel van de regionale ontwikkelingsmaatschappij de NOM.

Contact

Bjorn Redmeijer, projectmanager, redmeijer@flinc.nl, 06-54100122

www.flinc.nl

Gemeente Leeuwarden

Logo gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden zet in op het behoud, maar ook het aantrekken van ondernemers. Economische speerpunten hangen samen met de campussen in de stad: watertechnologie, agrofood en energie. Centraal bij deze thema’s staat duurzaamheid. Vanuit de campussen en het BeStart programma zet Leeuwarden volop in op cleantech bedrijven. Jaarlijks worden er vele events georganiseerd in Leeuwarden waarin ondernemers en studenten kunnen werken aan het netwerk. Dit netwerk is enorm behulpzaam in onze regio: via korte lijntjes zetten partijen gezamenlijk de schouders er onder!

Wij ondersteunen initiatieven die ondernemerschap stimuleren, zoals BeStart. Dat doen we zowel financieel, als dienstverlenend. De gemeente is er voor de (startende) ondernemer en kan helpen met netwerkvorming (bedrijven, kennisinstellingen of andere overheden), launching customership, het aantrekken van personeel, het vinden van een vestigingslocatie en bij het vinden van de juiste financiering.

Contact

Neem gerust contact op met het team Economische Zaken van de gemeente Leeuwarden via 14 058 of economischezaken@leeuwarden.nl. Wij helpen je graag verder!

Wat houdt jouw deelname aan het BeStart netwerk in?

  • Je logo komt als netwerkpartner op deze pagina te staan.
  • Je komt onze startups ondersteunen bij de DemoDays.
  • Je helpt onze startups verder door ze te koppelen aan de juiste personen en organisaties in jouw netwerk.
  • Je tipt ons als je geschikte startup kandidaten voor ons programma ziet.
  • Je promoot BeStart in jouw netwerk.

Wat levert het BeStart netwerk je op?

  • Je draagt zichtbaar bij aan verduurzaming en circulaire economie.
  • Je mist niks als het gaat om cleantech ontwikkelingen in de regio.
  • Je staat vooraan in de rij als je wilt samenwerken met innovatieve startups.
  • Je zit in een fantastisch cleantech netwerk met andere partijen die je op regelmatige basis ziet.
  • Een keer per jaar organiseren we een kennissessie waarin innovatie centraal staat. Bijvoorbeeld een workshop hoe je innovatie in je eigen organisatie kunt laten opbloeien en ondersteunen.

BeStart initiatiefnemers

Binnen BeStart zijn de krachten gebundeld van vier belangrijke aanjagers van innovatie, startups en business development in de (clean)tech sector van Noord-Nederland. De initiatiefnemers zijn:

Omrin

John Vernooij, voorzitter BeStart / algemeen directeur Omrin “Innovatie in de vorm van disruptive technology is een route naar nieuwe producten”

Logo Omrin

Gevestigd in Leeuwarden. Focus op het sluiten van kringlopen. Contact www.omrin.nl

Ecomunity park

Anne Jan Zwart, bestuurslid BeStart / oprichter EcoStyle “Van kennis naar businessmodellen, dat is eigenlijk de basis, en de starter kan eenvoudig aanhaken.”

Logo ECOmunitypark

Gevestigd in Oosterwolde. Focus op bodem en biodiversiteit. Contact www.ecomunitypark.com

Watercampus

Johannes Boonstra, bestuurslid BeStart / executive Board Wetsus “We faciliteren een cirkel in innovatie, de snelste schakel tussen lab en markt. Bestart is een belangrijke bedrage tussen kennis en kassa.”

Logo Watercampus

Gevestigd in Leeuwarden. Focus op water & procestechnologie, starthulp, onderwijs, innovatie, universitair onderzoek, exporthulp, onderzoeksinfrastructuur, incubator; Contact www.watercampus.nl

Paques

Rene Rozendal, bestuurslid BeStart / CTO Paques “Paques is niet meer klein, maar dat gaat niet vanzelf. Daarom willen nu de lessen van opschalen en engineering delen met de rest van de keten.”

Logo Paques

Gevestigd in Balk. Focus op water & gasbehandeling. Contact www.paques.nl

BeStart financiers

BeStart wordt (mede) gefinancierd door:

Provincie Fryslân

Logo provincie Friesland

PPS Biobased Economy

FB Oranjewoud

FB Oranjewoud

Innofest

LOGO Innofest