Paula Bijvoets en Corrie Ponne

Bij de DemoDay in maart kondigden we het al aan: je kunt je nu formeel aansluiten bij het BeStart netwerk! Onze netwerkpartners helpen de deelnemende startups door ze te koppelen aan de juiste mensen in hun netwerk. Fijn om te weten dat je er als startup in Noord-Nederland niet alleen voor staat.

BeStart netwerkpartners Corrie Ponne en Paula Bijvoets van de Entrepreneur Mentoring Service zijn het hier roerend mee eens. Net als ons helpen ze ondernemingen op hun weg naar groei. Maar dan net een beetje anders.

Wat is de Entrepreneur Mentoring Service?

Logo Entrepreneur Mentoring Service“Entrepreneur Mentoring Service sluit aan op de behoefte van ondernemers om te willen groeien, niet omdat we denken dat ze dit zelf niet kunnen, maar juist omdat we samen sterker staan.  Gebaseerd op de succesvolle methodiek Venture Mentoring System van MIT in Boston begeleiden wij ondernemers door middel van groepsmentoring. Een uniek concept in Nederland.”

Wat houdt dat in?

“De ondernemers die voor EMS worden geselecteerd krijgen een groep van twee of drie mentoren toegewezen die het beste aansluiten bij hun behoefte van dat moment. Hier kunnen ze maandelijks mentoringgesprekken mee voeren. De mentoren die met ons werken doen dit op vrijwillige basis en hebben allemaal een stevig trackrecord op zak.”

Mooi concept. Hoe zijn jullie bij BeStart betrokken geraakt?

“We werken al ruim 2,5 jaar met BeStart samen in een regionaal investeringsfonds rondom het thema Biobased Economy. Hierin proberen we, samen met publieke en private organisaties, het onderwijs te betrekken en te enthousiasmeren voor thema’s zoals cleantech en Biobased Economy. Vanuit dit platform hebben we het programma van BeStart goed leren kennen en zijn we eigenlijk altijd bij de DemoDays geweest. We proberen daar waar mogelijk aan te sluiten.”

Die betrokkenheid waarderen we! Wat spreekt jullie aan in ons programma?

“Voor ons is het eigenlijk heel logisch om nauw betrokken te zijn bij het programma van Bestart. Dat het voor iedereen toegankelijk is en dat het programma uitgaat van de kracht van de ondernemer met de toegevoegde waarde van de coaches, past heel goed bij ons.

‘Je hoeft het niet alleen te doen’ geven jullie heel mooi weer op de website. Iets waar wij ons bij aansluiten: kansen in het noorden zijn er volop, je moet alleen de juiste wegen weten te vinden. Het Friese ecosysteem is uitermate geschikt om te innoveren en om te accelereren op de thema’s die BeStart vertegenwoordigt.”

Het lijkt erop dat BeStart en EMS in elkaars verlengde werken. Klopt dat?

“Ja en nee. De Entrepreneur Mentoring Service richt zich niet specifiek op cleantech thema’s, zoals BeStart dat doet. En we zijn een mentoringsprogramma en geen coachingsprogramma. Onze mentoren luisteren naar de ondernemer en gaan met hem of haar in gesprek over strategische vraagstukken binnen het bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van marktverbreding, optimaliseren van de interne bedrijfsvoering, internationalisering of bedrijfsopvolging. De mentoren bieden hun kennis en expertise aan om de ondernemer extra kennis en inzicht te geven om vervolgens gedegen beslissingen te kunnen nemen. De accenten in onze aanpak liggen dus anders.

Uiteraard zijn er net als bij BeStart kaders en richtlijnen waar je dan als ondernemer aan moet voldoen. We zijn hier streng in, omdat onze mentoren vrijwillig en kosteloos tijd investeren in ons programma.”

Goed om te weten! Hoe en waar melden ondernemers zich aan?

“Op onze website www.em-service.nl staat alle informatie over ons programma. 31 mei is de deadline voor de nieuwe ronde, we hebben nog een aantal plaatsen voor nieuwe ondernemers. Dus bij deze de oproep: meld je aan!”

  • Meer weten over de Entrepeneur Monitoring Service? In de april editie van OF magazine staat een artikel waarin mentoren en mentees aan het woorden komen.
  • Wil je je ook bij het BeStart netwerk aansluiten? Stuur een bericht naar ronald@bestart.nl. Onze startups zijn blij met jouw hulp!