BeStart partners

Binnen BeStart zijn de krachten gebundeld van 4 belangrijke aanjagers van innovatie, startups en business development in de (clean)tech sector van Noord-Nederland. De initiatiefnemers zijn:

Omrin (Leeuwarden) met focus op het sluiten van kringlopen;

Logo Omrin

Ecomunity park (Oosterwolde) met focus op bodem en biodiversiteit;

Logo ECOmunitypark

WaterCampus (Leeuwarden) met focus op water & procestechnologie, starthulp, onderwijs, innovatie, universitair onderzoek, exporthulp, onderzoeksinfrastructuur, incubator;

Logo Watercampus

Paques BV (Balk) met focus op water & gasbehandeling.

Logo Paques

BeStart financiers

BeStart wordt (mede) gefinancierd door:

Provincie Fryslân

Logo provincie Friesland

PPS Biobased Economy

Logo BioBased Economy

Innofest

Logo Innofest

FB Oranjewoud

Logo FB Oranjewoud