BeStart initiatiefnemers

Binnen BeStart zijn de krachten gebundeld van vier belangrijke aanjagers van innovatie, startups en business development in de (clean)tech sector van Noord-Nederland. De initiatiefnemers zijn:

Omrin

John Vernooij, voorzitter BeStart / algemeen directeur Omrin

“Innovatie in de vorm van disruptive technology is een route naar nieuwe producten”

Logo Omrin

Gevestigd in Leeuwarden. Focus op het sluiten van kringlopen.

Contact

www.omrin.nl

Ecomunity park

Anne Jan Zwart, bestuurslid BeStart / oprichter EcoStyle

“Van kennis naar businessmodellen, dat is eigenlijk de basis, en de starter kan eenvoudig aanhaken.”

Logo ECOmunitypark

Gevestigd in Oosterwolde. Focus op bodem en biodiversiteit.

Contact

www.ecomunitypark.com

Watercampus

Johannes Boonstra, bestuurslid BeStart / executive Board Wetsus

“We faciliteren een cirkel in innovatie, de snelste schakel tussen lab en markt. Bestart is een belangrijke bedrage tussen kennis en kassa.”

Logo Watercampus

Gevestigd in Leeuwarden. Focus op water & procestechnologie, starthulp, onderwijs, innovatie, universitair onderzoek, exporthulp, onderzoeksinfrastructuur, incubator;

Contact

www.watercampus.nl

Paques

Rene Rozendal, bestuurslid BeStart / CTO Paques

“Paques is niet meer klein, maar dat gaat niet vanzelf. Daarom willen nu de lessen van opschalen en engineering delen met de rest van de keten.”

Logo Paques

Gevestigd in Balk. Focus op water & gasbehandeling.

Contact

www.paques.nl

BeStart financiers

BeStart wordt (mede) gefinancierd door:

Provincie Fryslân

Logo provincie Friesland

PPS Biobased Economy

Innofest

Logo Innofest

FB Oranjewoud

FB Oranjewoud

BeStart partners

BeStart krijgt verder ondersteuning van: 

Enablemi

Enablemi is een innovatiebureau dat zich richt op het ontwikkelen en organiseren van financiering voor innovatieprojecten voor bedrijven en startups. De thema’s waarin Enablemi werkt zijn energie, health, agri-food en circulaire economie. Voor BeStart zet Enablemi zich in voor het vinden van launching customers en het organiseren van financiering.

www.enablemi.com